Глас Oпова
Дом Здравља
Марина Опава

Актуелности

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације блока 27 насеља Опова


настави...
11.08.2017
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације реконструкције и промене намене производно складишног комплекса у стамбено-пословно-складишни комплекс на катастарској парцели бр.4348/1 КО Опово


настави...
09.08.2017
Дани општине Опово од 19. до 22. маја

Овогодишње обележавање Дана општине одржаће се бројним манифестацијама током четири дана од 19. до 22. маја. За разлику од претходних година, програм ће бити значајно богатији и испуњенији. Организациони одбор иницирала је локална самоуправа уз чију подршку у организацији програмских активности учествују локална удружења и установе. 

У петак 19. маја, у Дому културе Опово одржаће се свечана Академија. У програму је предвиђена пројекција кратког филма "Годину дана рада локалне самоуправе", а уз пригодан културни програм биће по први пут уручене новоустановљене мајске награде за појединце који су се токо... настави...

15.05.2017
Обавештење за грађане општине Опово о излагању дела јединственог бирачког списка за подручје општине Опово

Овим путем обавештавају се грађани општине Опово О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО, који ће се вршити у простору Општинске управе општине Опово, свако радног дана од 08,00 до 17,00 часова, до закључења бирачког списка 17.03.2017. године, до 24 часа.

У наведеном периоду бирачи ће моћи да предлажу упис, допуне или исправке бирачког списка на начин утврђен законом, тј. грађани ће моћи да од Општинске управе захтевају доношење решења на којим се заснивају промене у бирачком списку.

Од 18.03.2017. године па до 29.03.2017. године у 24,00 часа односно до 72 часа пре дана одржавања избора, решења на којима се заснивају промене у бирачком сп... настави...

03.03.2017
Излагање на јавни увид идејног пројекта путне и каналске мреже катастарске општине Баранда

Обавештавају се учесници комасације за комасационо подручје катастарске општине Баранда да дана 31.01.2017. године почиње излагање на јавни увид идејног  пројекта путне и каналске мреже које ће трајати 15 дана односно до 14.02.2017. године.

Сви учесници комасације могу да остваре увид у идејни пројекат  путне и каналске мреже који ће бити изложен у згради месне заједнице Баранда као и да могу да поднесу приговор на исти.

Приговор се подноси комисији за комасацију КО Баранда писменим путем или усменим путем на записник сваког радног дана од 9 до 13 часова.

Идејни пројекат мреж... настави...

30.01.2017
Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини пет сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи

Општина Опово обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућа са окућницом и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионално... настави...

15.12.2016
Авијарна инфлуенца

Авијарна инфлуенца (птичји грип) - биосигурносни принципи - pdf                                                      

настави...
09.12.2016
Обавештење о излагању идејног решења каналске мреже

Обавештавају се учесници комасације за комасационо подручје катастарске општине Баранда да дана 30.09.2016. године почиње излагање на јавни увид идејног решења каналске мреже које ће трајати 15 дана односно до 14.10.2016. године.

Сви учесници комасације могу да остваре увид у идејни пројекат каналске мреже који ће бити изложен у згради месне заједнице Баранда као и да могу да поднесу приговор на исти.

Приговор се подноси комисији за комасацију КО Баранда писменим путем или усменим путем на записник сваког радног дана од 9 до 13 часова. 

Позивају се сви заитересовани грађани да активно учествују у овој фази комасације.

настави...
30.09.2016
Јавна презентација урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат  за  потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пољопривредног комплекса  - фарме крава музара  са пратећим садржајима на катастарској парцели  топ.бр.2091/1 К.О. Сакуле.

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат  урбанистичко-архитектонске разраде  локације за изградњу  пољопривредног комлекса  -  фарме крава музара  са пратећим садржајима  на катастарсој парцели топ.бр.2091/1 К.О. Сакуле који је урађен од стране  ПАНУРБИС доо за просторно планирање, из Панчева, Максима Горког 2. Подносилац захтева је инвеститор Вукмировић Вујадин, Сакуле, улица ЈНА 38.

2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше ... настави...

11.09.2015
Обавештење за грађане о расписаним конкурсима

Обавештавамо грађане Општине Опово да је ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписао нове конкурсе на које могу да се пријаве регистрована пољопрвиредна газдинства и удружења грађана на територији АП Војводине.

У наставку текста су набројани конкурси који су расписани, а остале информације можете добити на сајту www.psp.vojvodina.gov.rs или у канцеларијама Општинске управе Опово, Бориса Кидрича 10, Опово. 

-Конкурс за расподелу средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2015. годину.

-Конкурс о расподели средста... настави...

24.04.2015

Остале вести

Обавештење о расписаним конкурсима Обавештење за грађане Обавештење за регистрацију трактора, прикључних возила за тракторе, мотокултиваторе и радне машине намењене за радове у пољопривреди, старијих од пет година Позив Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије за учешће на конслутативном састанку у Новом Саду Друга шанса Обавештење за грађане СТОП тровању птица грабљивица Обавештење о излагању дела јединственог бирачког списка У току је истраживање здравља становништва Србије Обавештење корисницима дечијег додатка