Глас Oпова
Регистар јавних слижби

Актуелности

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине опово и то парцеле бр.4214/36 k.o. сефкерин, путем прикупљања понуда
На основу члана 99.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 50/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14 ), чл.9 и 24.Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/2010, 3/2015 и 5/2015) Одлуке о покретању поступка отуђења   непокретности из јавне својине општине Опово бр.011-1/18 од 13.03.2018.године и Закључка  Општинског Већа  општине Опово о утврђивању текста јавног огласа  бр.06-10/18 oд 13.03.2018.године
                            
ОПШТИНА      ОПОВО, 
објав... настави...
22.03.2018
Oдлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oпово

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2. члан решења Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине ОПОВО» број 18/12, 3/13 и 5/14), Председник општине  ОПОВО  је дана 12.03.2018. године, донео


ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У Д... настави...

14.03.2018
Jавни увид у нацрт плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса баранда-опово и извештај о стратешкој процени плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО
На основу  члана 50. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014), члан 19.Закона о стратешкој процени утицја на животну средину(„(„Службени  гласник РС“, бр.135/04 и88/10“)  и чл. 54-67.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине оглашава  

  ЈАВНИ  УВИД 
  У  НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉ... настави...
20.02.2018
Тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово
Општина Опово расписује тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово. Конкурсна документација и позивно писмо се налазе у прилогу.

настави...
23.01.2018
Јавни увид у нацрт измена и допуне просторног плана општине Опово

На основу  члана 50. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 54.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине оглашава:  

ЈАВНИ  УВИД У  НАЦРТ  ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА... настави...

28.12.2017
Коначна листа реда првенства

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и додела пакета помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи, дана 15. децембра 2017. године објављује КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА.

настави...
15.12.2017
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 4. и члана 7.2. Уговора о гранту у оквиру потпројекта 4. у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. (претходни назив: „ЈУП - Истраживање и развој” д.о.о., а у даљем тексту: ЈУП) и  општине Опово (у даљем тексту: општина), број: 110-16/16 од 13. децембра 2016. године, и члана 10. став 1. тачка 3. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за ... настави...
22.11.2017
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом
настави...
21.11.2017
Октобарски дани у Опову од 29.09 до 02.10

Као и прошле године крајем септембра и почетком октобра у Опову се организује занимљива и програмом богата манифестација. Октобарски дани у Опову трајаће од 29. септембра до 2. октобра, а садржај манифестације чиниће музички, изложбени, друштвени и биоскопски програм.
Првог дана, у петак 29. септембра у Галерији „Јован Поповић“, под називом „Ја сам рођен тамо на салашу“ одржава се изложба поводом јубилеја 40 година од оснивања и рада оркестра „Оповачки тамбураши“. Отварање изложбе је у 18:00 часова и организатори позивају све заинтерсоване грађане да дођу и уживају у овој изложби.
У суботу, 30 септембра, од 11:0... настави...

26.09.2017
Дани општине Опово од 19. до 22. маја

Овогодишње обележавање Дана општине одржаће се бројним манифестацијама током четири дана од 19. до 22. маја. За разлику од претходних година, програм ће бити значајно богатији и испуњенији. Организациони одбор иницирала је локална самоуправа уз чију подршку у организацији програмских активности учествују локална удружења и установе. 

У петак 19. маја, у Дому културе Опово одржаће се свечана Академија. У програму је предвиђена пројекција кратког филма "Годину дана рада локалне самоуправе", а уз пригодан културни програм биће по први пут уручене новоустановљене мајске награде за појединце који су се токо... настави...

15.05.2017

Остале вести

Обавештење за грађане општине Опово о излагању дела јединственог бирачког списка за подручје општине Опово Излагање на јавни увид идејног пројекта путне и каналске мреже катастарске општине Баранда Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини пет сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи Авијарна инфлуенца Обавештење о излагању идејног решења каналске мреже Јавна презентација урбанистичког пројекта Обавештење за грађане о расписаним конкурсима Обавештење о расписаним конкурсима Обавештење за грађане Обавештење за регистрацију трактора, прикључних возила за тракторе, мотокултиваторе и радне машине намењене за радове у пољопривреди, старијих од пет година Позив Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије за учешће на конслутативном састанку у Новом Саду Друга шанса Обавештење за грађане СТОП тровању птица грабљивица Обавештење о излагању дела јединственог бирачког списка