Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6

Контакт

ОПШТИНА ОПОВО

Бориса Кидрича бр. 10
26204 Опово
тел: 013 681 030
факс: 013 681 202
e-mail: kabinet@opovo.org.rs

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОПОВО

др Зоран Тасић
тел: 013 681 091

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Жика Несторовић
тел: 013 681 091

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОПОВО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Јелена Петровић, дипл.правник
тел: 013 681 030

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЈАВНУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Анкица Јожика, дипл.правник
тел: 013 681 030

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Раде Цветановић, дипл.инж. грађевине
тел: 013 681 030

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славко Манчев, дипл.инж. пољопривреде
тел: 013 681 030

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

ЧЛАНОВИ:

- др Зоран Тасић
- Жика Несторовић
- Јован Маринков
- Анка Симин Дамјанов
- Стева Станков
- Ивана Дивљачки
- Јован Геошев
- Миливоје Стегић
- Савков Ђурица
- Јосић Ненад
- Веселинов Александар
- Гашић Небојша

тел: 013 682 070

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Угринов
тел: 013 682-070

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

тел: 013 682-070

УСТАНОВЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ

ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО
тел: 013 681 544

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОПОВО
тел: 013 681 512

ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО
тел: 013 681 108

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
тел: 013 681 660

ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
тел: 013 682 174