Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Ранг листа категорисаних спортских организација на територији Општине Опово чланица спортског савеза Општине Опово
Ранг листа категорисаних спортских организација на територији Општине Опово  чланица спортског савеза  Општине Опово
На основу чл. 70. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово” бр. 2/19)  чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа („Општински службени гласник општине Опово” бр.8/08), и члана 5. Правилника о категоризацији, критеријумима и поступку рангирања спортских организација у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“бр.8/2018), Општинско веће општине Опово на својој седници  одржаној 04.12.2019. године, утврдило је Ранг листу категорисаних спортских организација на територији Општине Опово  чланица спортског савеза  Општине Опово
Ранг листу можете преузети на линку:
 Ранг листа категорисаних клубова - pdf
06.12.2019