Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Закључак о износима закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Опово и закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Опово за 2019. годину
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Скупштина општине ОПОВО
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-52/2019
Датум: 11.07.2019. године
На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15,
80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине ОПОВО (у даљем тексту:Комисија), доноси :
ЗАКЉУЧАК
Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права
пречег закупа на територији општине ОПОВО, које је планирано Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ОПОВО
за 2019. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа власницима система за
наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и
вишегодишњих засада (воћњака и винограда који с у роду) који се налазе на
пољопривредном земљишту у државној својини

Документ можете преузети на линку испод:


Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Скупштина општине ОПОВО
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-52/2019
Датум: 11.07.2019. године
На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15,
80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине ОПОВО (у даљем тексту:Комисија), доноси:
ЗАКЉУЧАК
Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права
пречег закупа на територији општине ОПОВО, које је планирано Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ОПОВО
за 2019. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства

Документ можете преузети налинку испод:
11.07.2019