Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Пројекат „корак даље у социјалној инклузији Рома“ – “Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo”

Пројекат „корак даље у социјалној инклузији Рома“ – “Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo”

У оквиру Грант шеме програма ИПА 2016 „ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) општина Опово је добила донацију за пројекат „Корак даље у социјалној инклузији Рома у општини Опово“ - “Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo”
Пројекат спроводи Општина Опово у сарадњи са НВО „Сигуран живот“ и НВО „Иницијативе младих Опова“. Реализација пројекта је почела 4.септембра 2019.године.
Општи циљ: Да се осигурају одрживи социјални и економски механизми у општини Опово, као додатни облик подршке Ромима који обезбеђује трајност повољних животних услова која пружају стамбена решења.
Специфични циљ: Допринети смањењу сиромаштва и побољшања социјалног статуса pомске популације у општини Опово кроз унапређење активних модела запошљавања посебно прилагођених ромским женама и младима.
Циљна група:
4 Ромкиње, 10 младих Рома, запослени у локалним институцијама, представници локалних компанија.
Крајњи корисници:
Роми у Општини Опово (312), локална самоуправа, Канцеларија за младе, локалне компаније, локалне школе, Центар за социјални рад, Национална служба за запошљавање, становништво Општине Опово (10.440)
Очекивани резултати:
1. Пројект успешно имплементиран
2. Побољшало се социјално окружење за боље услове за запошљавање ромских особа и смањио се ризик од сегрегације
3. Осигурала су се решења за запошљавање,за Ромкиње и младе и учинила одрживима
4. Пројект успешно промовисан и подигнута је свест међу грађанима и циљном групом.
Основне активности:
1. Управљање пројектoм
2. Укљученост пословног света у пројекат и смањење дискриминаторних мишљења и ставова међу послодавцима
3. Успостављање механизма у сврху подршке запошљавања Рома;
4. Спровођење активних мера запошљавања за рањиву групу;
5. Промоције пројеката и кампања за подизање свести.
Пројекат ће трајати 12 месеци и бавиће се питањима запошљавања ромских жена и младих кроз обуке, сензитивисање пословног света и локалних институција, али и кроз конкретна запошљавања. Између осталог, од 10 младих Рома и Ромкиња који ће проћи курс за компјутерску писменост, једна особа ће бити изабрана за пројектног асистента и тиме директно укључена у рад на пројекту. Социјални партнер пројекта је фабрика „Пирамида експерта“ која се бави производњом интегралног кекса и која ће запослити жене ромске националности из локалне заједнице10.11.2019