Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Oдлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Oпово
Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину...


29.06.2019