Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Обавештење корисницима дечијег додатка

Обавештавају се корисници права на дечији додатак да имају обавезу достављања потврда о редовном школовању  за децу школског узраста, најкасније до 31. октобра.

Слижба друштвене бриге о деци Општинске управе Опово


04.09.2013