Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Oглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Oпштини Oпово
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ОПОВО» број 2/19 ), Председник општине ОПОВО је дана 12.12.2019. године, донео Одлуку o расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Oпштини Oпово
расписује

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ОПОВО

I
 Предмет јавног надметања -
1.Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ОПОВО у следећим катастарским општинама: Детаљније информације можете преузети на линку: 
Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и накоришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територијиОпштине Опово - pdf


13.12.2019